ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages).

Γλώσσες
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ