Γιατί εδώ μαθαίνουμε ξένες γλώσσες σωστά!

Σας περιμένουμε να κάνουμε μαζί το δικό σας πρόγραμμα σπουδών!

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO, LOWER, PROFICIENCY, DELF, TOEIC, IELTS, TOEFL

Γλώσσες

Με βάση το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (ΚΕΠΑ, CEFR) καθορίζονται τα επίπεδα που πλαισιώνουν τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας.

Στις εξετάσεις γλωσσομάθειας αξιολογούνται οι εξής επικοινωνιακές δεξιότητες:

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages).